Rubriky

Zlínský zámek představil unikátní výstavu. Poznejte dobře závod Baťa!

Dosud neprezentovanou kolekci sedmi desítek sto let starých dokumentárních fotografií personálu a provozů firmy T. & A. Baťa, Zlín ze sbírek Jiřího Madzii představuje nová výstava Baťa: Náš závod je závodem dělníků, která začala v prostorách zlínského zámku.

V září loňského roku uplynulo 125 let od založení obuvnického koncernu Baťa. Jak si významné jubileum československého podnikatelského klenotu připomenout? „Zakladatele do současnosti bohužel přenést nelze, my se však můžeme vydat za nimi. Podnikneme spolu cestu časem, abychom se stali svědky podnikatelského génia,
průkopnických způsobů a poctivého řemesla. Budeme vyprávět příběh, který nás stále tolik překvapuje a inspiruje,“ říká
k výstavě její autor Jiří Madzia.

Martin Pášma k tomu jménem zapůjčitele výstavního prostoru dodává: „Nezisková společnost Zlínský zámek bude od počátku roku 2020 vedle výstavní řady své Galerie Václava Chada realizovat i další sérii výstav zaměřených především na fotografii. Jsme rádi, že začínáme právě touto, ve všech ohledech jedinečnou výstavou autentických stoletých fotografií z provozu firmy Baťa.“

Před sto lety, v roce 1919, si baťovští zaměstnanci připomněli čtvrt století od založení své firmy. Vedle článku, který na titulní straně vnitropodnikového časopisu Sdělení v září toho roku otiskli, nechal zhotovit „ku 25letému jubileu závodu jeho zakladateli, panu T. Baťovi, oddaný a vděčný personál“ album 89 snímků jednotlivých skupin zaměstnanců, především zlínských továrních provozů a vybraných firemních prodejen.

Alba vznikla celkem dvě. První, větší z nich – o šířce 68 cm a výšce 48 cm v honosné celokožené vazbě s 89 fotografiemi a popiskami, bylo darováno Tomáši Baťovi a dochovalo se ve fondech Státního okresního archivu Zlín. Druhé, skromnější album – o šířce 34 cm a výšce 24 cm s 69 fotografiemi bez popisků, zůstalo upomínkou zaměstnancům firmy. Převážná část snímků obou alb je shodná, zbylé se vzájemně doplňují. Druhé album přečkalo v soukromém vlastnictví všechny zvraty 20. století, dnes je uloženo ve sbírkách baťovských artefaktů autora výstavy. Alba jsou vůbec nejstarší dochovanou ucelenou fotografickou dokumentací firmy Baťa a současně mimořádně vzácným vhledem do obuvnického podniku na prahu národní a zakrátko mezinárodní expanze.

Výstava Baťa: Náš závod je závodem dělníků je koncipována jako bilingvní soubor devatenácti panelů velikosti 100 × 70 cm a jednoho panelu velikosti 70 × 72 cm, osmnácti obrazových a dvou textových. Obrazem zaznamenávají provozy firmy Baťa ve zlínské továrně a její zaměstnance, doprovodným textem pak popisují činnosti, případně souvislosti výroby. Textové panely obsahují prohlášení zaměstnanců k výročí a navazující odpověď Tomáše Bati, dále popis situace firmy v kontextu doby. Fotografie nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány. Výstavní celek má vlastní tištěný katalog, doprovodnou jedenáctiminutovou videoprezentaci, web, profily na sociálních sítích. Grafickou úpravu a předtiskovou přípravu výstavy provedlo respektované Studio 6.15. Texty redigoval PhDr. Zdeněk Pokluda, někdejší ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně, historik specializující se na vývoj a působení firmy Baťa. Výstava vznikla ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati, Klubem Absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně a statutárním městem Zlín.
Cílovou skupinou je laická i odborná veřejnost v tuzemsku i v zahraničí.

Výtěžek výstavy je určen na záchranu a výzkum artefaktů firmy a rodiny Baťových.
Výstava se koná v prostorách 1. patra zlínského zámku každý den od pondělí 6. 1. 2020 do neděle 1. 3. 2020 od 9.00
do 17.00 hodin, a to ve spolupráci se společností Zlínský zámek o.p.s.
Vstupné činí 99 Kč, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory 49 Kč.

Tagy

Mohlo by se vám také líbit...

0 Komentáře “Zlínský zámek představil unikátní výstavu. Poznejte dobře závod Baťa!”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *