Rubriky

5 rad, jak zvládnout nehodu v zahraničí

V době letních prázdnin vyráží řada českých rodin do zahraničí, často vlastním automobilem. „Na evropských silnicích dojede každoročně k více než milionu dopravních nehod. Jejich účastníky jsou i stovky českých řidičů, kteří často hledají pomoc i u našich zastupitelských úřadů. Pokud vás ale potká v zahraničí dopravní nehoda, nemusí to být nutně konec dovolené. Balíček asistenčních služeb Slavia pojišťovny v rámci cestovního pojištění vám zajistí třeba i náhradní vozidlo,“ říká Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Před cestou

Dříve než vyrazíte, zkontrolujte nejen technický stav vozu. Ujistěte se, že jste s sebou nezapomněli vzít technický průkaz, zelenou kartu, ověřte platnost technické prohlídky. Pokud cestujete zapůjčeným vozem, je potřeba mít u sebe dokumenty, kterými doložíte oprávněné nakládání s vozidlem. Plná moc nebo nájemní smlouva je mnohdy vyžadována i při běžných silničních kontrolách, stejně jako řidičský průkaz a cestovní doklady. „Řada zemí EU již zrušila národní kontakty na policii nebo hasiče a využívají jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Neplatí to však všude a pro vaši pohodu a schopnost reagovat v případě potřeby je důležité si ještě před přejezdem hranic zjistit, jaká konkrétní čísla v dané zemi platí. Například policie v Německu používá číslo 110, v Rakousku 133, v Itálii 113,“ upozorňuje Ladislav Bělina.

Při nehodě

V případě nehody je především nezbytné zajistit bezpečí osob na místě. Je důležité zapnout varovná světla a umístit výstražný trojúhelník. Při všech úkonech, které na místě nehody provádíte, dbejte také na bezpečnost svoji, silniční provoz totiž obvykle pokračuje dále. Je vhodné mít oblečenou vestu vyrobenou z reflexních materiálů, a to i tehdy, kdy to místní předpisy nevyžadují.

Je-li někdo zraněn, poskytněte dle svých schopností a možností první pomoc a vždy kontaktujte policii, případně záchrannou službu a hasiče.

Přivolání policie a záznam o nehodě

Policii se k nehodě v zahraničí snažte přivolat skutečně vždy, i když nedošlo ke zranění osob. V zemích, kde jsou policií vyšetřovány pouze závažné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody), se však musíte obejít bez protokolu o šetření policie na místě.

S ostatními účastníky dopravní nehody v každém případě vyplňte evropský záznam dopravní nehody. „Tento standardizovaný dokument je klíčovým zdrojem informací pro jakoukoli pojišťovnu, věnujte mu proto mimořádnou pozornost. Záznam o nehodě podepište výhradně v případě, že zcela a úplně rozumíte jeho obsahu a souhlasíte s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě,“ zdůrazňuje Ladislav Bělina.

Vyplnění záznamu o dopravní nehodě není komplikované. Je ovšem potřeba zapsat jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (zejména registrační značku, značku výrobce, typ a barvu vozidla) a rovněž kontaktní údaje případných svědků. Ze zelené karty si také opište nebo nafoťte název a sídlo pojistitele ostatních účastníků nehody, číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost. Všechny tyto údaje se nacházejí v rubrikách 3 a 4. „V záznamu o nehodě dál uvedete, jak k nehodě došlo a jak vy, tak druhý účastník dopravní nehody připojíte svoje podpisy. Doporučujeme také nafotit celkovou situaci po nehodě, tedy rozestavění vozidel, případných stop na vozovce a samotnou škodu na všech zúčastněných vozidlech. Prostřednictvím většiny používaných telefonů je to snadné a vaše obrazová dokumentace může podstatně pomoci v případě pozdějších nejasností nebo sporu o rozsahu škody nebo dokonce o samotném zavinění,“ upozorňuje Ladislav Bělina.

Po nehodě

Rozsah úkonů, které je nutné učinit po dopravní nehodě souvisí přirozeně s rozsahem poškození, které váš automobil utrpěl. Pokud je auto nepojízdné, nebo se potřebujete poradit o dalším postupu, je vhodné vždy kontaktovat asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno „povinné ručení“. „Většina pojišťoven poskytuje pomoc s odtahem nepojízdného auta do servisu, případně i jednoduché opravy na místě nebo uskladnění vozu. Je však pravdou, že k zajištění komplexní pomoci je vhodné mít uzavřeno odpovídající doplňkové pojištění. Slavia pojišťovna například v rámci cestovního pojištění nabízí možnost asistenční služby pro cesty autem. Našim klientům pak zajišťujeme nejen případnou přepravu jejich auta zpět do ČR, ale navíc i přistavení náhradního vozidla pro pokračování v cestě na dovolenou, právní pomoc nebo tlumočení, pokud je potřeba. Jejich rodinná dovolená tak nemusí předčasně a nepříjemně skončit sháněním náhradních dopravních spojů a ubytování, namísto klidného cestování,“ říká Ladislav Bělina.

Bez zbytečného odkladu také oznamte škodu svému pojistiteli. Poskytněte příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s jeho pokyny. Jestliže potřebujete s postupem nahlášení škody nebo dalších administrativních úkonů poradit a vašeho pojistitele se vám nedaří ze zahraničí zkontaktovat, obraťte se na národní kancelář země, kde k dopravní nehodě došlo. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty. „Pokud vám takový postup nenařídí přímo na místě policie, nepřijímejte bez předchozí konzultace s vaší asistenční službou nabídku pomoci od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody,“ doporučuje Ladislav Bělina.

Uplatnění nároku na pojistné plnění

Svůj nárok na pojistné plnění a dokumentaci prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla je možné doručit přímo na příslušnou pojišťovnu viníka nehody. Kontaktovat můžete i národní kancelář pojišťoven toho státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo – adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty.  Pokud vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru, máte možnost se obrátit i na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice. Kontakt na něj vám poskytne informační středisko České kanceláře pojistitelů.

Podrobné informace o možnostech a variantách cestovního pojištění, asistenčních balíčků, krátkodobého pojištění domácností, kalkulátor a informace o dalších produktech Slavia pojišťovny naleznete na  www.slavia-pojistovna.cz

Tagy

Mohlo by se vám také líbit...

0 Komentáře “5 rad, jak zvládnout nehodu v zahraničí”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *